District Community Development Office News

วันที่ 7 ธันวาคม 2561>>>นางสาวอังศุมารินทร์ ไชยโชค นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จัดประชุม โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

๕ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. >>> นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอปลาปาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. >>>เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปลาปาก พร่วมกิจกรรม "ซ้อมปั่นจักรยาน อุ่นไอรัก" จากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอปลาปาก ไป อบต.หนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

Page 1 of 3312345...102030...Last »