District Community Development Office News

20 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ นายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ นว.พช.ชำนาญการ และทีมงาน เตรียมความพร้อม ถ่ายสารคดี ก้าวตามพ่อ ศาสตร์พระราชา” และการสร้างรากฐานเศรษฐกิจประชารัฐ “ภูเขาสามลูก” ณ บ้านนาถ่อนเหนือ ม.12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จังหวัดนครพนม

@ TP CDD News วันที่ 20 ตุลาคม 2560 >>>>นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ,องค์กรสตรี ,ครู กศน. ร่วมด้วยช่วยกันทำ จัดทำช่อดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกฏิ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ นางศิริพรรณ จักรชุม นว.พช.ชำนาญการ และนายชัยพร ศศินราเศรษฐ์ นว.พช.ชำนาญการ ไกล่เกลี่ยเรื่องการชำระคืนหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม ณ สำนักงานพัฒนาชุมขนอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม

@ TP CDD News วันที่ 19 ตุลาคม 2560 >>>>นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ,องค์กรสตรี ,ครู กศน. ร่วมจัดทำช่อดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระบรมโกฏิ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

19 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนมประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลธาตุพนม แนะนำการจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบประมาณเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมขนอำเภอธาตุพนม

@ TP CDD News วันที่ 19 ตุลาคม 2560 >>> นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน แนะนำการดำเนินงาน ของ กทบ.บ้านดอนกลาง ม.7 ตำบลธาตุพนม ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมขนอำเภอธาตุพนม

@ TP CDD News วันที่ 18 ตุลาคม 2560 >>>นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ น.ส. จุลีพร กาจิต นว.พช.ปฏิบัติการ ร่วมด้วย กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นจิตอาสาฯ ในการร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอธาตุพนม

@ TP CDD News วันที่ 18 ตุลาคม 2560 >>>นายชุมพล ยิ่งล้ำ พัฒนาการอำเภอธาตุพนม มอบหมายให้ น.ส. จุลีพร กาจิต นว.พช.ปฏิบัติการ ร่วมด้วย องค์กรสตรีอำเภอธาตุพนม ร่วมเป็นจิตอาสาฯ จัดเตรียมสิ่งของพระราชทาน เพื่อมอบให้จิตอาสา อำเภอธาตุพนม จำนวน 3,904 คน ณ หอประชุมอำเภอธาตุพนม

++..วันที่ 18 ตุลาคม 2560..++ นายนิมิต ไชยรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง / นายสุริยา ธำรงวงศ์วิทย์ วัฒนธรรมอำเภอโพนสวรรค์ นายธวัช ภักดี พัฒนาการอำเภอโพนสวรรค์ ประชุมหารือเกี่ยวกับคณะทำงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และการถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพื้นที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนสวรรค์

Page 1 of 5412345...102030...Last »