ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านนาหว้า อำเภอนาหว้า

บ้านนาหว้า ตำบลชุมชนวัดพระธาตุประสิทธฺ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

มหัศจรรย์ วิถีถิ่น วิถีไทย – ชุมชนวัดพระธาตุประสิทธิ์

 

(Visited 1 times, 1 visits today)