นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข

นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข

คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ปี 2565

1. คำสั่ง ศจพ.จ.นครพนม 2564

2. คำสั่ง ศจพ.อ. จังหวัดนครพนม 2564

3. คำสั่ง ศูนย์อำนวยการฯในเขตเทศบาลเมืองนครพนม (ศจพ.ทม.นพ.)

4. คำสั่ง ทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนระดับพื้นที่ จ.นครพนม 2564 (อัพเดท)

5.นำส่ง แจ้งอำเภอแต่งตั้งทีมพี่เลี้ยง

บัญชีทีมพี่เลี้ยง_0001

6. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 6 มิติ

7.คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนฯพัฒนาคนทุกช่วงวัย

แบบฟอร์ม

1. แบบFamily Folder-นครพนม 2564

2.แบบฟอร์ม-ข้อมูลครัวเรือนยากจน-ผวจ.ลงเยี่ยม

3.แบบรายงานขจัดความยากจน แบบใหม่ (เริ่มมิ.ย.65)

4.ฟอร์มเพิ่มข้อมูลบุคคลในระบบ TPMAP Logbook 2

 

เอกสาร/คู่มือ เรื่องน่ารู้

1. หนังสือ-E_Book-๓-สร้างทางรอดสังคมไทย

2. คู่มือบันทึกข้อมูลคร.ใน TPMAP Logbook จ.นครพนม

3. TPMAP Logbook Update (กรอกข้อมูลพิกัดตําแหน่ง
ครัวเรือน

4. คู่มือ TPMAP 65

4.เอกสาร TPMAP/TPMAP Logbook – Google Drive

 

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการจังหวัดเคลื่อนที่ 2565

 

 

รวมคลิปวิดีโอ

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)