นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข

นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข

แบบฟอร์ม

1. แบบFamily Folder-นครพนม 2564

2.แบบฟอร์ม-ข้อมูลครัวเรือนยากจน-ผวจ.ลงเยี่ยม

3.แบบรายงานผล สร้างสุข รายเดือน (อำเภอ) แบบใหม่

4.ฟอร์มเพิ่มข้อมูลบุคคลในระบบ TPMAP Logbook 2

 

เอกสาร/คู่มือ เรื่องน่ารู้

1. คู่มือบันทึกข้อมูลคร.ใน TPMAP Logbook จ.นครพนม

2. TPMAP Logbook Update (กรอกข้อมูลพิกัดตําแหน่ง
ครัวเรือน

3.เอกสาร TPMAP/TPMAP Logbook – Google Drive

 

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการจังหวัดเคลื่อนที่ 2564

 

รวมคลิปวิดีโอ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)