นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

  1. ประกาศความโปร่งใสสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม (65)
  2. การประกาศเจตนารมณ์ No Gift พช.นครพนม
  3. ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

     

4.คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

5. ภาพประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร

(Visited 1 times, 1 visits today)