ระบบรายงาน Online

ระบบรายงาน Online

ที่
รายงาน
กำหนดการรายงาน
หมายเหตุ
1
ภายใน 30 ก.ค. 62
2
ภายใน 4 พ.ย.62
3
รายชื่อผู้ประกอบการร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม 63
ภายใน 16 ม.ค.63
4
แบบสำรวจนักประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน 64 new
ภายในวันที่ 16 ต.ค. 63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)