ระบบรายงาน Online

 

ที่
รายงาน
กำหนดการรายงาน
หมายเหตุ
1
ภายใน 12 ม.ค.65
 กง.สารสนเทศ (ลัดดา)
2
ภายใน 12 ม.ค. 65
 กง.สารสนเทศ (ลัดดา)
3
 ภายใน 14 ม.ค. 65
 กง.สารสนเทศ (ลัดดา)
4

 แบบรายงานการมอบของขวัญเด็กยากจน  new

ภายใน 11 ม.ค. 65
กง.สารสนเทศ (ลัดดา)
5
 แบบรายงานคร.ได้รับเครื่องอุปโภค บริโภค ของป่อเต็กตึั้ง (อ.เรณูนคร/อ.นาแก/อ.ธาตุพนม)  
 ภายใน 10 ธ.ค. 64
กง.สารสนเทศ (ลัดดา)
6
แบบรายงานสรุปผลการตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนยากจน (รายงานประจำวัน) 
รายงานทุกวัน ไม่เกิน 17.oo น.
กง.สารสนเทศ (ลัดดา)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)