@นครพนม 14 ม.ค. 2559 เวลา 11.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการจังหวัด และ จนท.พช.นครพนมที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมผ่าน VDO Conference โครงการอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อบรรเทาภัยแล้ง

@นครพนม 14 ม.ค. 2559 เวลา 11.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการจังหวัด และ จนท.พช.นครพนมที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมผ่าน VDO Conference โครงการอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)