พช.นครพนม ติดตามความก้าวหน้าและร่วมประชุมหารือการจัดแสดงและจำหน่าย งาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 2559 ที่แขนงส่งเสริมและพัฒนาสินค้า แขวงคำม่วน สปป.ลาว

@นครพนม 18 ม.ค. 2559 เวลา 10.00 น. นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายสามารถ โรจนวิเชียร หนก.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน / นายสุวรรณ จันทร์เกษร หนฝ.อำนวยการ พร้อม นว.พช. ติดตามความก้าวหน้าและร่วมประชุมหารือการจัดแสดงและจำหน่าย งาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน ปี 2559 ที่แขนงส่งเสริมและพัฒนาสินค้า แขวงคำม่วน สปป.ลาว ได้ประชุมปรึกษาหารือกับนายวิเสด โคดสุวัน หัวหน้าแขนงฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)