พช.นครพนม ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2559

@ นครพนม 18 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายสุรพล แก้วอินธิ หนก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2559 ณ บริเวณศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)