พช.นครพนม อบรมโครงการผู้นำชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงานพัฒนาชุมชน ปีงบฯ 2559 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ม.ค. 59 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

@นครพนม 18 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายให้ น.ส.จุฬาภรณ์ ธิรัตยา นว.พช.ชำนาญการ และนายสุริยา สุคนธชาติ นว.พช.ปฏิบัติการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน อบรมโครงการผู้นำชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงานพัฒนาชุมชน ปีงบฯ 2559 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ม.ค. 59 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองสะโน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)