@นครพนม วันที่ 19 ม.ค.59 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายศิริพันธ์ ตรีจิตร นว.พช.ชำนาญการ กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามโครงการ ผู้นำ อช. กับการเป็นต้นแบบสู่การขยายผลในการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรั

@นครพนม วันที่ 19 ม.ค.59 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนายศิริพันธ์ ตรีจิตร นว.พช.ชำนาญการ กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน ตามโครงการ ผู้นำ อช. กับการเป็นต้นแบบสู่การขยายผลในการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านนาหมากมี้ ม.5 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

(Visited 1 times, 1 visits today)