@นครพนม 19 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนางพจนีย์ คำมุงคุณ นจก.ทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ และบุคลากรของจังหวัดนครพนม ตามโครงการนครพนมสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์บร

@นครพนม 19 ม.ค. 2559 นายธีระเชษฐ สอนปะละ พจ.นครพนม มอบหมายนางพจนีย์ คำมุงคุณ นจก.ทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการ และบุคลากรของจังหวัดนครพนม ตามโครงการนครพนมสู่อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน สนง.เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม (OSS)

(Visited 1 times, 1 visits today)