นครพนม-จัดงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ แสดงผลงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านน่าอยู่ 24 หมู่บ้าน

@นครพนม:เมืองแห่งความสุข

📣นครพนมจัดงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ แสดงผลงานการขับเคลื่อนหมู่บ้านน่าอยู่ 24 หมู่บ้าน

^^วันนี้(10 ต.ค. 2561) เวลา 17.30 น. ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์หอสมุดเมืองนครพนม (OTOP Trader นครพนม)

^^นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (งบพัฒนาจังหวัด)

^^โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมดังกล่าว

^^ในการนี้ นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า งานมหกรรมได้จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานหมู่บ้านน่าอยู่ทั้ง 24 หมู่บ้าน จาก 12 อำเภอ ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน มีระบบการบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการที่เข้มแข็ง รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้าน และมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้า OTOP ที่มีอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นับว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) กลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นต่อไป

^^ ท่านผู้ว่าฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานการมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่น ทั้ง 24 หมู่บ้าน โดยหมู่บ้านที่คว้ารางวัลลำดับ 1-3 มีดังนี้
-ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านโชคชัย ม.8 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์
– รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านตาลกุด ม.3 ต.โพนแพง อ.ธาตุพนม
-รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านโพนก่อ ม.6 ต.นาคำ อ.ศรีสงคราม

^^หลังจากนั้นท่านประสาท ทัศคร รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม ได้พาท่านผู้ว่าฯ เยี่ยมชมบูธหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 24 บูธ

^^โดยภายในงานจะมีการจำลองบูธต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านขึ้นมา 24 บูธ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้สัมผัสกับบรรยากาศ กลิ่นอายของวัฒนธรรมในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งภายในบูธก็จะมีผลิตภัณฑ์เด่นของหมู่บ้านมาจัดแสดง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย อาหารพื้นถิ่น เครื่องใช้ เครื่องประดับ สินค้าเกษตรปลอดภัย
และค่ำคืนนี้พิเศษสุดกับการแสดงจากนักร้องชื่อดัง บิว เดอะสตาร์มามอบความบันเทิงแก่ชาวนครพนมในงานนี้โดยเฉพาะ โดยงานดังกล่าวงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2561 นี้

(Visited 1 times, 1 visits today)