@นครพนม : กิจกรรมการจัดทำหมู่บ้านสารสนเทศฯ จังหวัดนครพนม 2562

@นครพนม : กิจกรรมการจัดทำหมู่บ้านสารสนเทศฯ จังหวัดนครพนม 2562

^^วันที่ 14 พ.ค. 2562 ณ 08.30 น. ศูนย์สารสนเทศชุมชนบ้านนาโพธิ์ ม.17 ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

^^นายประสาท ทัศคร รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมาย นางวรนุช กรุงเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมงาน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการจัดทำหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต จังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 โดยมี นางรัชต์วรรณ ไวยากรณ์ พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม ร่วมสังเกตการณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)