📣ประกาศรับสมัคร การประกวดเดินแบบชุดแต่งกายผ้าไทยไม่เชย (ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดนครพนม)

📣ประกาศรับสมัคร

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน วันสุดท้ายแล้ว

**การประกวดเดินแบบชุดแต่งกายผ้าไทยไม่เชย (ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดนครพนม เช่น ผ้ามุกนครพนม ผ้าย้อมไม้มงคล และฯลฯ) ในงานกาชาดและงานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานกิจกรรม “ร้อยหลาก พรรณลาย ผ้าไทนคร” สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

**เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 18 กันยายน ถึงวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม

ประกาศรับสมัครเดินแบบฯ

ใบสมัครเดินแบบชุดแต่งกายผ้าไทยฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)