พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

 

🚩นครพนม > เมืองแห่งความสุข

Nakhon Phanom : City of Happiness

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.09 น. ณ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(หลังเก่า)
>> นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชหาร ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

>>​ ทั้งนี้ นายสามารถ​ โร​จน​วิเชียร​ พัฒนาการ​จังหวัด​นครพนม​ มอบหมาย​ นายประสาท ทัศคร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน​ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)