เปิดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

🚩เชิญร่วมงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จังหวัดนครพนม 2562 ระหว่างวันที่ 6-14 ตุลาคม 2562

Nakhon Phanom : City of Happiness

วันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
>> นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562 “เที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณี อันเป็นเอกลักษณ์เก่าแก่และล้ำค่าของจังหวัดนครพนม”

>>​ ในการนี้ นายสามารถ​ โร​จน​วิเชียร​ พัฒนาการ​จังหวัด​นครพนม​ นำทีมพัฒนาชุมชน ร่วมเปิดงานดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)