พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

🚩นครพนม : เมืองแห่งความสุข

Nakhon Phanom : City of Happiness

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม
>>นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

>>​ในการนี้ นายสามารถ​ โร​จน​วิเชียร​ พัฒนาการ​จังหวัด​นครพนม​ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)