ประชุมเพื่อถอดบทเรียนในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

🚩นครพนม : เมืองแห่งความสุข

Nakhon Phanom : City of Happiness

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)
>>นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเพื่อถอดบทเรียนในการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2562

>>ทั้งนี้ นายสามารถ​ โร​จน​วิเชียร​ พัฒนาการ​จังหวัด​นครพนม พร้อมด้วย นางลติยา สุทธิผาย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ​ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)