โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ)

🚩นครพนม : เมืองแห่งความสุข

Nakhon Phanom : City of Happiness

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแม่น้ำโขง ชั้น 2 โรงแรมฟอร์จูนวิวโขงนครพนม จังหวัดนครพนม
>>นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) “กลุ่มที่ 1 จังหวัดนครพนม-สกลนคร-บึงกาฬ-มุกดาหาร-อำนาจเจริญ-อุบลราชธานี” โดยมีกลุ่มเป้าหมายภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคมและภาคประชาชน ทั้ง 6 จังหวัด เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 400 คน

>>ทั้งนี้ นายสามารถ​ โร​จน​วิเชียร​ พัฒนาการ​จังหวัด​นครพนม​ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)