รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562 ผ่าน TV พช.

🚩นครพนม : เมืองแห่งความสุข

Nakhonphanom : City of Happiness

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นายสามารถ​ โร​จน​วิเชียร​ พัฒนาการ​จังหวัด​นครพนม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562 ผ่าน TV พช. โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุม

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)