พช. นครพนม ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ ปี 63

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565  Change for Good<<

พช.นครพนม ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ ปี 63
👉วันที่ 4 พ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พร้อมให้โอวาทและแนวทางการบริหารจัดการเว็บไซต์และการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน โดย นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากุลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานการประชุมดังกล่าว

>>ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โดย นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ชนะรางวัลเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดีเด่นและนักประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2562
🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)