พช.นครพนม -ร่วมประชุมการขับเคลื่อน​งานคุณภาพ​ชีวิต​ระดับอำเภอ​ (พชอ.)​ ครั้งที่​ 1/2563

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565  Change for Good<<

พช.นครพนม : ร่วมประชุมการขับเคลื่อน​งานคุณภาพ​ชีวิต​ระดับอำเภอ​ (พชอ.)​ ครั้งที่​ 1/2563
👉วันที่ 
5​ พ.ย​ 2562​ เวลา​ 13.00​ น.​ ณ ห้องประชุมร่วมฉัตร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จ.นครพนม

>>นายรังสรรค์​ คัมภิรานนท์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​นครพนม​ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อน​งานคุณภาพ​ชีวิต​ระดับอำเภอ​ (พชอ.)​ ครั้งที่​ 1/2563​
>>ในการนี้ นายสามารถ​ โร​จน​วิเชียร​ พัฒนาการ​จังหวัด​นครพนม​ มอบหมาย​นายพีรกานต์​ โคตร​โยธา​ ผช.กง.สารสนเทศ​ฯ​ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)