2 ธ.ค. 2562 พช.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อม MOU “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” 2 ธ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<
พช.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อม MOU “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”
2 ธ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และอนุรักษ์ เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นไทย ทั้งนี้พิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)