20 มี.ค. 2563 พช.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประจำปี 2563

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประจำปี 2563

^^วันนี้ (20 มี.ค.2563) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)