20 มี.ค. 2563 พช.นครพนม “BIG CLEANING DAY “ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID – 19)”

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม “BIG CLEANING DAY “ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID – 19)”

^^วันนี้ (20 มี.ค.2563) เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY “ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID – 19) ด้วยการทำความสะอาดสำนักงาน อุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ ให้มีความสะอาด และเกิดความมั่นใจต่อการปฏิบัติงาน

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน

อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)