22 มี.ค. 2563 พช.นครพนม ร่วมกิจกรรม “BIG CLEANING DAY “ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID – 19)”

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ร่วมกิจกรรม “BIG CLEANING DAY “ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID – 19)”

^^วันนี้ (22 มี.ค.2563) เวลา 08.00 น. ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

>>นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานจัดกิจกรรม KICK OFF BIG CLEANING DAY “ชาวนครพนมร่วมใจพิฆาตโควิด (COVID – 19) โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมแรงร่วมใจ พร้อมกันทั้งจังหวัด ทุกอำเภอ ทุกท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั้งในบ้านเรือนของตนเอง บริษัทห้างร้าน และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการทุกแห่ง

>>ทั้งนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ทีมงานพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งยังได้นำทีมทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY ภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม อย่างพร้อมเพรียงกัน

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)