24 มี.ค. 2563 พช.นครพนม มอบหน้ากากผ้าแก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม มอบหน้ากากผ้าแก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม

^^วันนี้ (24 มี.ค.2563) เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

>>สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมและมูลนิธิศรีโคตรบูร ร่วมกับเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครพนม ร่วมผลิตหน้ากากผ้าเพื่อมอบให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม จำนวน 1,600 ชิ้น โดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม) ให้เกียรติรับมอบ ซึ่งจะแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ต่อไป

>>ทั้งนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมมอบหน้ากากผ้าดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)