25 มี.ค. 2563 พช.นครพนม ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563

^^วันนี้ (25 มี.ค.2563) เวลา 07.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามและมอบแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาตร์กรมการพัฒนาชุมชน นโยบายกระทรวงมหาดไทย มาตรการป้องกันและการปฏิบัติงานในพื้นที่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid – 19 ด้วยความไม่ตระหนก แต่ต้องตระหนัก

>>ทั้งนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ/ฝ่าย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมการประชุมดังกล่าว

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)