22 พ.ค. 2563 โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ลงพื้นที่กลุ่มจักสานบ้านหนาด

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ลงพื้นที่กลุ่มจักสานบ้านหนาด

22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. @กลุ่มจักสานบ้านหนาด ต.บ้านกลาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม

นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวเพียงรวี สายสุพันธ์ พร้อมด้วยทีมนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อจัดทำประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) และผลิตภัณฑ์ OTOP ในการส่งเสริมช่องทางการตลาดผ่านระบบ Online

ขอขอบคุณ ผู้นำชุมชน พร้อมด้วยทีมงานที่ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลเป็นอย่างดี

🙂“พช.นครพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 1 times, 1 visits today)