31 ก.ค. 2563 พจ.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2563

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣 พจ.นครพนม ร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2563
วันนี้ (31 ก.ค. 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบและพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม (ส.ป.ก.นครพนม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
>>ในการนี้ นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาการปฏิบัติงานฯ ในการประชุมดังกล่าว

🙂“พช.นครพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 1 times, 1 visits today)