31 ก.ค. 2563 พช.นครพนม พิจารณาการประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียง “เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน” และคลิปวิดีโองานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣 พช.นครพนม พิจารณาการประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียง “เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน” และคลิปวิดีโองานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม
วันนี้ (31 ก.ค. 2563) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>> นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียง “เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน” และการประกวดคลิปวิดีโองานพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกทีมขับร้องประสานเสียงเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน จากทั้ง 12 อำเภอ และคลิปวิดีโอกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม โดยมีผู้ส่งเข้ารับการประกวด จำนวน 10 คลิป ผลปรากฎดังนี้
1. การประกวดการขับร้องเพลงประสานเสียง “เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน”
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาทม
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหว้า
2. การประกวดคลิปวิดีโอกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนครพนม
– รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายศิริชัย ธนะอุตร นว.พช.ชำนาญการ “นครพนมปันรัก แบ่งผักสวนครัว เพื่อขยายความมั่นคงทางอาหาร”
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวผกาวัน อุปชา นว.พช.ปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาแก รู้รักสามัคคีบ้านนาแก”
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวกวิสรา โสดา นว.พช.ปฏิบัติการ “การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบึงหล่ม”

🙂“พช.นครพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 1 times, 1 visits today)