❣นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

📣พช.นครพนม ประชุมชี้แจงผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563

วันนี้ (26 ก.ย. 2563) เวลา 15.30 น. ณ บริเวณถนนทางเข้าศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>>นายสามารถ โรจนวิเชียร พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมชี้เเจงข้อปฏิบัติและข้อห้ามในการเข้าร่วมจัดเเสดงเเละจำหน่ายสินค้า OTOP/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2563 ดังนี้
1. สวมใส่ผ้าไทย ชุดสุภาพ ตลอดการจัดงาน
2. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องการ Covid-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่
– สวมใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ในทุกวัน ตลอดงาน
– จัดบริการเจลล้างมือบริการลูกค้าบริเวณหน้าร้าน
– เข้าออกงานตามจุดคัดกรอง
– ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหาร ให้สวมใส่ถุงมือ
3. ร่วมจัดกิจกรรมนาทีทอง บริเวณด้านหน้าบูธตัวเอง
4. ผู้ประกอบการร่วมสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
5. เปิดบูธจำหน่ายสินค้า เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ปิดร้านเร็วสุดได้ในเวลา 21.00 น.
6. จัดเก็บขยะทุกวัน ช่วยกันดูเเลรักษาความสะอาดบริเวณการจัดงาน
7. ข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเร่งด่วนระหว่างการจัดงาน

ข้อห้าม
1. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ห้ามทะเลาะวิาท
3. ห้ามจำหน่ายสินค้าเกินราคา
4. ข้อห้ามอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วนระหว่างการจัดงาน

🙂“พช.นครพนม ร่วมต้าน Covid-19 ประเทศไทยต้องชนะ”

(Visited 1 times, 1 visits today)