7 พ.ย. 2563 พช.นครพนม จัดกิจกรรมตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ร่วมในงานเดินวิ่งข้ามโขง ปี 2563

❣นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

พช.นครพนม จัดกิจกรรมตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ร่วมในงานเดินวิ่งข้ามโขง ปี 2563
📣วันที่ 7 พศจิกายน 2563 ณ บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาวนครพนม-คำม่วน ต.อาจสามารถ จ.นครพนม

>>นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เยี่ยมให้กำลังแก่ผู้ประกอบการ OTOP ในการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/ชุมชน ในงานเดินวิ่งข้ามโขง ปี 2563 เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการ และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP/ชุมชนแก่นักวิ่ง นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้มีผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 20 ราย

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)