8 พ.ย. 2563 พช.นครพนม ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ข้ามโขง “นครพนม-คำม่วน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

❣นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

พช.นครพนม ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง ข้ามโขง “นครพนม-คำม่วน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

📣วันที่ 8 พศจิกายน 2563 เวลา 05.00 น. ณ บริเวณสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

>>นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกิจกรรมเดิน-วิ่ง ข้ามโขง “นครพนม-คำม่วน” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดต่างๆ ร่วมมอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนและมอบรางวัลด้วย ได้แก่ ประเภทฮาล์ฟมาราธอน และประเภทมินิมาราธอน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข สนุกสนานของนักวิ่งกว่า 4,046 คน ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

>>จังหวัดนครพนม ร่วมกับมูลนิธิศรีโคตรบูร จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งข้ามโขงฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ตื่นตัวในการออกกำลังกายและยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

>>ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม นำโดย นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมทั้งนำผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP/ชุมชน ภายในในงานดังกล่าว โดยมีผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 20 ราย รวมยอดจำหน่ายสินค้าในระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 กว่า 175,000 บาท

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)