10 พ.ย. 2563 ~พช.นครพนม คัดเลือกโอท็อปเทรดเดอร์ระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม~

❣นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

~พช.นครพนม คัดเลือกโอท็อปเทรดเดอร์ระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม~

📣วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโอท็อปเทรดเดอร์ระดับจังหวัด จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นผู้ดำเนินงานศูนย์กลางการรวบรวมผลิตภัณฑ์โอท็อป (OTOP) ในการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์โอท็อป(OTOP) ซึ่งมีผู้เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โดยนายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กรรมการคัดเลือกฯ ร่วมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อให้ได้ผู้ที่มีเหมาะสมในการขับเคลื่อน OTOP Trader จังหวัดนครพนม

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)