11 พ.ย. 2563 ~พช.นครพนม ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด “หน้าบ้าน น่ามอง”

❣นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
>> Change for Good<<

~พช.นครพนม ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด “หน้าบ้าน น่ามอง”
📣วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

>>นายประสาท ทัศคร ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม นำทีมพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม เพื่อให้เกิดความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้กิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดนครพนม ให้เป็นเมืองแห่งความสุขและเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยให้มีกิจกรรมทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกบริเวณอาคารสำนักงานทุกเช้าวันพุธ

🙂“นอนนครพนม หนึ่งคืน
อายุยืน อีกหนึ่งปี”

(Visited 1 times, 1 visits today)