ผู้บริหารและพนักงานไทยเบฟเวอเรจฯ คาราวาน ทัวร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนครพนม“เส้นทางท่องเที่ยวตามรอย องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัต

ผู้บริหารและพนักงานไทยเบฟเวอเรจฯ คาราวาน ทัวร์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนครพนม“เส้นทางท่องเที่ยวตามรอย องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต”
@ ชุมชนท่องเที่ ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสามผง/ศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายนายชนาภัทร สอนซ้าย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการลงพื้นที่ประสานการต้อนรับ คณะนักท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยองค์หลวงปู่มั่น จากทีมงานบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)ในกิจกรรมธรรมะออนทัวร์ ปีที่ 10 “ตามรอยเส้นทางธรรม” องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภายใต้โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามรอยองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
โดยมี นายอดุลย์ จิตยานันท์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริหารความสัมพันธ์และการสร้างประโชน์ สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าคณะพนักงานลูกจ้างของบริษัทไทยเบฟเวอเรจฯ จำนวน 65 คน ศึกษาเส้นทางธรรมตามรอยองค์หลวงปู่มั้น ภูริทัตโต ณ หอพระไตรปิฏก วัดโพธิ์ชัย บ้านสามผง ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ร่วมเสวนาธรรมแนวปฏิบัติตามรอยหลวงปู่ พร้อมสักการะหุ่นขี้ผึ้งองค์หลวงปู่ พร้อมศิษย์ และเดินทางไปกราบนมัสการ พระพุทธรูปทองคำ ณ เจย์ดีศรีบูรพาจารย์ วัดศรีวิชัย บ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
ชุมชนได้นำสินค้า OTOP ของฝากของที่ระลึก ออกมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวตามโครงการ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาแม่น้ำสงคราม เช่น ปลาร้า น้ำพริกปลาป่น ปลาร้าบอง ปลาแห้ง ปลาวง เสื่อกก ผ้าไหมทอมือ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้า ข้าวกล้อง ขัาวไรซ์เบอร์รี เป็นต้น
มีรายได้จากกิจกรรม กว่า 20,000 บาท ผู้นำชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ การจัดการชุมชนท่องเที่ยวตามแนวทาง ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นาวัตวิถี
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการประสานงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสงคราม ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมเตรียมความพร้อม กับคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวอย่างดียิ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)