พช.นครพนม มอบแนวทางการปฏิบัติงานนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

📣พช.นครพนม มอบแนวทางการปฏิบัติงานนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)

⏰วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 5

🛎นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมมอบแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่แก่นักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP)ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 3 ราย ซึ่งมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้
🎯คิดอย่างสร้างสรรค์ (Self – Reliance – Creativity)พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดนครพนมให้ดีที่สุด มีเอกลักษณ์เฉพาะโดดเด่น เป็นที่ยอมรับทั่วไปและทั่วโลก
🎯การสร้าง/พัฒนาคนรุ่นใหม่ ด้วยการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ในท้องถิ่นกับชุมชน การรักษา สืบสาน พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ นำภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สู่กลุ่มผู้บริโภคได้รู้จักอย่างกว้างขวางขึ้น
🎯การส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP “การตลาดนำการผลิต” เช่น การจำหน่ายสินค้าออนไลน์, Line, Facebook, Shopee,Lasada ฯลฯ

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข❣️
🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖

(Visited 1 times, 1 visits today)