พช.นครพนม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

📣พช.นครพนม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564

⏰วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) ชั้น 1

🔵นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ ลงนามถวายพระพร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ปลัดจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว

🔴ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมงานฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข❣️
🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖

(Visited 1 times, 1 visits today)