พช.นครพนม ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอธาตุพนมติดตาม สนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” จังหวัดนครพนม

📣พช.นครพนม ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอธาตุพนมติดตาม สนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” จังหวัดนครพนม

⏰วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ บ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ 1 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

🟣นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายอำเภอธาตุพนม พัฒนาการอำเภอธาตุพนม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและติดตาม สนับสนุนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ ”โคก หนอง นา โมเดล” รายนายนิรุตต์ ส่งเสริม ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” และเตรียมความพร้อมพื้นที่เพื่อเป็นการต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ซึ่งมีกำหนดการติดตามในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

💠 ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการบูรณาการสืบสานพระราชปณิธานและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงพระราชทานโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาดที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และจะพ้นโทษในปี 2563 จำนวน 39,084 ราย ในเรือนจำ 137 แห่ง ได้รับโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยกรมราชทัณฑ์และกรมการพัฒนาชุมชนได้มีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ได้นำความรู้ที่ใช้ในการอบรมนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพภายหลังการพ้นโทษ และสนับสนุนให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวเข้าถึงภารกิจขั้นพื้นฐานของรัฐหรือการบริการสาธารณะต่อไป

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข❣️
🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖

(Visited 1 times, 1 visits today)