📣พช.นครพนม เร่งส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

⏰วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พื้นที่อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม

🟡นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายทีมนักการตลาดรุ่นใหม่ New Gen สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ขับเคลื่อนส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครพนม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)เพื่อทำให้สินค้าของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน มีช่องทางหลากหลายเพิ่มมากขึ้น และมีการพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุดโดยได้แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ดังนี้
1) บูรณาการร่วมกับ OTOP Trader จังหวัดนครพนม และเครือข่าย OTOP จังหวัดนครพนม จัดทำกลุ่ม ตลาดนัดสินค้า OTOP ออนไลน์ ใน Facebook เพื่อเป็นช่องทางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดนครพนม และเปิดให้เป็นกลุ่มสาธารณะเพื่อให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงและเลือกซื้อ เลือกชมสินค้า OTOP ได้ทุกเพศ ทุกวัย
2) แนะนำ ถ่ายทอด และสอนทักษะด้านตลาดออนไลน์ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เช่น สาธิตการจัดตั้งเพจจำหน่ายสินค้า การ Live สด การโพสต์ขายสินค้า การจำหน่ายสินค้าในแพลตฟอร์ม Shoppe Lazada การถ่ายภาพสินค้า เป็นต้น
3) แนะนำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิธีการ Live สด ผ่าน เพจ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
4) ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ผ่าน Social Network ด้วยวิธีการถ่ายภาพสินค้า ทำคลิปวิดิโอแนะนำสินค้า เป็นต้น
5) ประชาสัมพันธ์การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กับบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ในการลดค่าขนส่งสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ดังนี้
1.กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองย้อมครามบ้านท่าพันโฮง หมู่ที่ 9 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม รวมยอดการจำหน่าย 80,000 บาท/เดือน
2.กลุ่มทอผ้าขาวม้าย้อมสีธรรมชาติบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม จังหวัดนครพนม ยอดการจำหน่าย 45,000 บาท/เดือน
3. กลุ่มอาชีพสตรีทำไม้กวาดบ้านโคกสี หมู่ที่ 8 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ยอดการจำหน่าย 50,000 บาท/เดือน

⛱ในการนี้ ได้ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มพร้อมส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ (การ Live สด) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ให้กับกลุ่ม ทำให้มีรายได้จากการจำหน่ายจากการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (Live สด)ในครั้งนี้ จำนวน 32,000 บาท ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น แม้จะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

❣️นครพนม : เมืองแห่งความสุข❣️
🌲เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565🌳
🎖Change for Good🎖

(Visited 1 times, 1 visits today)