พช.นครพนม ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

พช.นครพนม ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะทำงานติดตาม สนับสนุน และนิเทศงานกลุ่มอำเภอโซนเหนือ ประกอบด้วย อำเภอบ้านเเพง นาหว้า ศรีสงคราม และนาทม ร่วมกันติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ณ กลุ่มกระดิ่งทอง เลขที่ 113 หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านเเพง จังหวัดนครพนม

จากการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ผลปรากฎว่ากลุ่มสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนาช่องทางการตลาด ทำให้มีทักษะในการนำสินค้าจำหน่ายในตลาดออนไลน์ และเพิ่มช่องทางการตลาด OTOP ผ่านระบบออนไลน์ จนสามารถเพิ่มยอดจำหน่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มลูกค้ามากขึ้น จากเดิมขายเฉพาะหน้าร้าน หรือที่ทำการกลุ่ม มียอดจำหน่ายประมาณ 3,000 บาท/เดือน ปัจจุบันมียอดการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ จำนวน 10,000 บาท/เดือน มีลูกค้าเพิ่มขึ้นทั้งในเเละต่างจังหวัด ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้น จนกลุ่มไม่สามารถผลิตได้ทัน เกิดการสร้างเครือข่ายในหมู่บ้าน เพิ่มแรงงานการผลิตเพื่อจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนด เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน

Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)