ผู้ว่าฯ นครพนม จับมือกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดพิธีปลูกต้นไม้เพื่อรำลึก 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม

ผู้ว่าฯ นครพนม จับมือกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดพิธีปลูกต้นไม้เพื่อรำลึก 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม บ้านนาจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ร่วมกับ นายจู ดิ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น นำสมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย และสมาคมไทย – เวียดนาม ประจำจังหวัดนครพนม ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อรำลึก 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2, พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภาและประธานกรรมาธิการแรงงาน วุฒิสภา, นายชวลิต วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 4 จังหวัดนครพนม, นางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดนครพนม, นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม, นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนบ้านนาจอก เข้าร่วมกิจกรรมฯ อย่างพร้อมเพียง

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่น สมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย และสมาคมไทย – เวียดนาม ประจำจังหวัดนครพนม รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ ได้ร่วมกันปลูกต้นกันเกรา ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม เพื่อรำลึก 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เวียดนาม (2519 – 2564)

หมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม บ้านนาจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งอดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ท่านโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาอาศัยพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยอยู่ยาวนานถึง 7 ปี เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานวางแผนกอบกู้เอกราชของเวียดนามจากฝรั่งเศส ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2467 – 2474 ปัจจุบัน “บ้านลุงโฮ” (บ้านท่านโฮจิมินห์) ได้สืบทอดสู่รุ่นลูกหลานดูแลจัดเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราว ชีวประวัติ ของวีรบุรุษแห่งเวียดนาม บริเวณบ้านภายนอก จะมีบรรยากาศอันร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาชนิดที่ท่านโฮจิมินห์ ได้ปลูกไว้ ได้แก่ มะพร้าว มะเฟือง หมาก พลู กล้วย ส่วนภายในตัวบ้านได้จัดแสดง เครื่องมือเครื่องใช้ ในสมัยที่ท่านพำนักอยู่ ภายในหมู่บ้านนาจอกแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนาม โดยได้มีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติของท่านโฮจิมินห์ และยังมี “อนุสรณ์สถานของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์” อีกด้วย

ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวโอรินทร์ ศรีจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งนำกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ณ บริเวณศาลาอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ บ้านนาจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จำนวน 6 บูธ ดังนี้
1. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปไทพิมาน หมู่ที่ 1 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป
2. กลุ่มครามอินดี้ หมู่ที่ 8 ตำบลนาแก อำเภอนาแก ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป
3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานผ้า ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป
4. ข้าวแต๋นพรเจริญ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว
5. กลุ่มสตรีหัตถกรรมจักสานเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
6. กลุ่มอนุสราผ้าพื้นเมือง อำเภอนาหว้า ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง
จากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ได้รับความสนใจจากแขกที่มาร่วมงานฯ เป็นจำนวนมาก รวมยอดการจำหน่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวนมากกว่า 70,000 บาท

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)