นครพนม เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565

นครพนม เดินหน้าขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565

 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานนำคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามสภาพปัญหาความยากจน 6 มิติ จังหวัดนครพนม ที่รับผิดชอบมิติด้านความเป็นอยู่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันประกอบพิธียกเสาเอกก่อสร้างบ้านให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP ราย นางราตรี โพธิ์ศรี อายุ 70 ปี และสามีที่ป่วยเป็นโรคเส้นเอ็นยึด ไม่สามารถหยิบจับสิ่งของอะไรได้ ซึ่งเป็นผู้ยากไร้ที่จำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จากการสำรวจข้อมูลคนไม่มีที่อยู่อาศัยหรือที่อยู่อาศัยทรุดโทรมของอำเภอท่าอุเทน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนมสร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2565 ณ บ้านเลขที่ 40/3 หมู่ที่ 9 บ้านโคกสว่าง ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมีนายปรีชา สะอิ้งทอง นายอำเภอท่าอุเทน กล่าวรายงาน

 

จากนั้น นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุม ติดตามผลการขับเคลื่อนของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายปรีชา สะอิ้งทอง นายอำเภอท่าอุเทน และหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดนครพนมได้มีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยวันนี้เป็นวันดีที่ในอีก 90 วันข้างหน้า จะตรงกับวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา จึงได้ร่วมกัน Kick off กิจกรรมเป็นวันแรก เพื่อให้ทุกฝ่ายบูรณาการสรรพกำลังทั้งหมดที่มี ร่วมกันสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ที่ผ่านการสำรวจของแต่ละอำเภอแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องให้การช่วยเหลือ นอกจากนี้ จังหวัดนครพนมยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอีกหนึ่งกิจกรรม คือ การจัดหาวิวแชร์ให้ผู้ที่เดินไม่ได้ ไม่สะดวก หรืออาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ยังพอเคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองได้ เพื่อให้โอกาสบุคคลเหล่านั้น ได้ออกมาข้างนอก เยี่ยมชมบรรยากาศและธรรมชาติต่าง ๆ ทำให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมได้มีการประชุม ปรึกษาหารือในทุกภาคส่วน และร่วมกันลงพื้นที่สำรวจ หาข้อมูล จนได้ข้อสรุปในระดับหนึ่งเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนโครงการให้ไปสู่จุดหมายโดยเร็วที่สุด ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนชาวจังหวัดนครพนมมีความสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดนครพนม ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ พร้อมด้วย นายสวงเดช ธรรมชัย พัฒนาการอำเภอท่าอุเทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมพิธีด้วย

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)