นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นครพนม ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ ลานมหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ผู้บริหารจากหน่วยราชการในพระองค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านงานเฉลิมพระเกียรติและงานกิจการพิเศษ (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิด ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินงานจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการสาธิตการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ภายใต้ชื่อ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ณ ลานมหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันสตรีไทย ปี 2565 ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และให้กำลังแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้วย

 

จังหวัดนครพนม โดยการนำของ นายชาธิป รุจเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้นำศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์ ซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เข้าร่วมจัดนิทรรศการสาธิตการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2565 และได้ประดิษฐ์เข็มกลัดผีเสื้อจากผ้าไหมมัดหมี่ย้อมคราม เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกให้แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation”

 

ในการนี้ นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนายการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการสาธิตการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ ศูนย์หัตถกรรมและจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านวัดธาตุประสิทธิ์ ในงานดังกล่าว

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

Cr.ขอขอบคุณ ภาพท่านนายกรัฐมนตรีและคณะ จากเว็บไซต์รัฐบาลไทย

(Visited 1 times, 1 visits today)