นครพนม เตรียมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

นครพนม เตรียมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม ชั้น 5

 

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2565 โดยมี นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนพม หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 

งานประเพณีไหลเรือไฟเป็นประเพณีสำคัญ กำหนดจัดในช่วงเทศกาลออกพรรษาของทุกปี ในปี 2565 กำหนดจัดงาน 11 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 11 ตุลาคม 2565 ภายในงานมีกิจกรรมงานกาชาด การไหลเรือไฟโชว์ ไหลเรือไฟโบราณ กระทงสาย กิจกรรมรำบูชาพระธาตุพนม (วันออกพรรษา) การประกวดซุ้มวิถีคนทำเรือไฟอำเภอ 12 อำเภอ ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ได้รับมอบหมายให้จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

ในการนี้ นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ นางวรนุช กรุงเกตุ ผู้อำนายการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาวชัญญานุช มะนาต นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม

 

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)