นครพนม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยาน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

นครพนม จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยาน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565

 

วันที่ 28 กันยายน 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธงของศาลากลางจังหวัดนครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

 

นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยาน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เพื่อเป็นการสร้างคามภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

ในการนี้ นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาววิมล มุ่งกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานบริหารพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)