พ่อเมืองนครพนม นำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนเริ่มงานประเพณีไหลเรือไฟ 2565

พ่อเมืองนครพนม นำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองก่อนเริ่มงานประเพณีไหลเรือไฟ 2565

วันที่ 29 กันยายน 2565 ที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนจังหวัดนครพนม ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอพรให้คอยปกป้องคุ้มครองทุกคนให้มีความปลอดภัยก่อนเปิดงานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2565 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 11 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมและบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เลียบถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

สำหรับงานประเพณีไหลเรือไฟในปีนี้ ถือเป็นการกลับมาจัดให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โดยชาวจังหวัดนครพนมได้มีการบูรณาการร่วมแรงร่วมใจกัน สืบสานประเพณีอันเก่าแก่และงดงามในช่วงวันออกพรรษา ตามความเชื่อที่ว่า การไหลเรือไฟเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท ที่พระพุทธองค์ประทับไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที เมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมเทศนา โปรดพญานาคที่เมืองบาดาล รวมถึงเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่น้ำโขง ที่ทุกคนได้ใช้เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตมา ทั้งเป็นการขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินลงไป โดยมีเรือไฟขนาดใหญ่ที่ร่วมกันสร้าง ทั้งสิ้น 12 ลำ ประกอบไปด้วย ขนาดความยาว 60 เมตร จำนวน 4 ลำ ขนาด 65 เมตร 2 ลำ ขนาด 69 เมตร 2 ลำ ขนาด 70 เมตร 3 ลำ และขนาดใหญ่สุด คือ 80 เมตร จำนวน 1 ลำ โดยแต่ละลำจะมีลวดลายเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เฉพาะตัว ที่สอดแทรกเรื่องราวของวิถีชีวิตคน ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาเสริม เพื่อประดับตกแต่งเรือไฟ ให้มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่ตระการตานอกจากตะเกียงไฟนับหมื่นดวง เพื่อให้เกิดความประทับใจกับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือน

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงาน ได้ร่วมสนุกและสัมผัสบรรยากาศ เก็บความทรงจำดี ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรือไฟโบราณที่จะเปิดโอกาสให้ทุกคนไปร่วมสะเดาะเคราะห์ อธิษฐานขอพร ด้วยการประดิษฐ์เรือไฟขนาดเล็กไปวางในเรือไฟโบราณ ที่เมื่อประกอบพิธีเสร็จจะมีการนำไปไหลลอยกลางแม่น้ำโขงเช่นเดียวกับเรือไฟขนาดใหญ่ การรับชมการประกอบพิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ พิธีรำบูชาพระธาตุพนม การแสดงศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชนเผ่า การเดินแบบผ้าไทย การประกวด To Be Number One การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดัง การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนม รวมถึงกิจกรรมกาชาดเพื่อหารายได้ไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่

ในการนี้ นางสาวพันสี คุณธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายหาญ ศรีหาวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#กรมการพัฒนาชุมชน

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

นครพนม : เมืองแห่งความสุข

“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)