นครพนมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีรวมใจไทแสก

 

วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่าไทแสก บ้านอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมและยกระดับงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของจังหวัดนครพนม กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีรวมใจไทแสก ประจำปี 2566 โดยมีนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/อำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารท้องที่ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม และนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนม กล่าวรายงาน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าไทแสก ยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น มีการจัดพิธีการเปิดงานรวมใจไทแสก การประกวดเทพีไทแสก เดินแบบชุดไทแสก และการแข่งขันชกมวยไทยศึกวันรวมใจชาวไทแสก ประจำปี 2566

งานประเพณี วันรวมใจไทแสก ชุมชนบ้านอาจสามารถ สืบสานประเพณีชนเผ่าไทแสก ซึ่งเป็น 1 ใน 7 เผ่าของ จ.นครพนม ที่มีมาแต่โบราณ จากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนดั้งเดิมที่มีบรรพบุรุษที่อพยพมาจากจีนและเวียดนาม กระจายอยู่ตามชายแดนแม่น้ำโขง ดินแดน 12 ปันนา รวมถึง เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว และข้ามฝั่งแม่น้ำโขง มาอยู่ที่ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม งานวันรวมใจไทแสกจะจัดช่วงเดือนมกราคม หรือ กุมภาพันธ์ คือการจัดพิธีบวงสรวงไหว้บรรพบุรุษ คล้ายวันตรุษจีน แสดงซุ้มวิธีชีวิตวัฒนธรรมไทแสกของชุมชนต่างๆ สำหรับไฮไลท์สำคัญหลังเสร็จพิธีทำบุญ คือการแสดงแสกเต้นสากที่หาดูยาก เป็นการสืบสานพิธีความเชื่อที่นำมาสู่การแสดง ส่งเสริมการท่องเที่ยว หาดูยาก ตื่นตาตื่นใจ และมีความสนุกสนาน

ในการนี้ นายมนตรี ฮมแสน พัฒนาการจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นายสนิท แสงสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม และนางกฤษฎาพร บุญมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins #Soils4Nutrition
#FAO
#GlobalSoilPartnership
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SDGsforAll
#ChangeforGood
#Kmit
#ขจัดความยากจน
#นาหว้าโมเดล
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
นครพนม : เมืองแห่งความสุข
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
Chang for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)