พช.นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา นครพนม”

21 ตุลาคม 2564 /

18:07 น.

พช.นครพนม เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา นครพนม”

21 ตุลาคม 2564 /

12:01 น.

พช.นครพนม ชื่นชมความสำเร็จผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

16 ตุลาคม 2564 /

13:50 น.